Entrada destacada

PROGRAMAME. Aplicación para elaborar adaptaciones curriculares. Tutorial

De Oscar Abilleira Excelente aplicación para facilitar al profesorado la elaboración de programas adaptados. Requiere registro. Gratuita....

jueves, 16 de julio de 2015

Becas para universitarios/as que participan en programas de movilidad con países extracomunitarios (actualizado 26.07.2016)

Convocatoria 2016

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria convoca 140 bolsas destinadas ao alumnado universitario matriculado nunha universidade do Sistema universitario de Galicia ou nun centro asociado da UNED en Galicia que participe no curso 2016/17 en programas de intercambio con países extracomunitarios, agás o programa «Erasmus+», relacionados cos estudos que está a cursar.
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2015/20150716/AnuncioG0164-080715-0005_es.html
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 26 de agosto de 2016