lunes, 1 de junio de 2015

Ayudas para libros de texto de Educación Primaria, y de ESO (actualizado 16-5-2016)

Convocatoria 2016


A Consellería de Educación convoca axudas para a adquisición de libros de texto destinadas ao alumnado matriculado en 1º, 2º  de educación primaria, en 2º e 6º de educación secundaria obrigatoria ou en educación especial, en centros sostidos con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia, no curso escolar 2016/17.
https://sede.xunta.es/detalle-procedemento?codCons=ED&codProc=330B&procedemento=ED330B
Requisitos:

Ser pai/nai/titor ou titora legal do alumnado matriculado.
Ter unha renda per cápita familiar igual ou inferior a 9.000 euros.

Prazo de presentación de solicitudes:

Do 17 de maio ao 23 de xuño de 2016 (este incluído).
O alumnado que se incorpore ao centro docente fóra deste prazo disporá dun mes contado a partir do día seguinte ao da formalización da matrícula. Non se poderán presentar solicitudes despois do 31 de marzo de 2017

Ver extracto da convocatoria


Máis información:
 DOG do 6 de maio de 2016 ( accede)
https://sede.xunta.es/detalle-procedemento?codCons=ED&codProc=330B&procedemento=ED330B

Fuente: Xunta de Galicia

No hay comentarios:

Publicar un comentario en la entrada