Entrada destacada

PROGRAMAME. Aplicación para elaborar adaptaciones curriculares. Tutorial

De Oscar Abilleira Excelente aplicación para facilitar al profesorado la elaboración de programas adaptados. Requiere registro. Gratuita....

miércoles, 27 de mayo de 2015

Becas de colaboración UDC

Convocatoria para o curso 2015-2016

La Universidad de A Coruña hace pública la convocatoria de bolsas de colaboración para formación complementaria.
http://www.udc.es/export/sites/udc/sape/_galeria_down/descarga_documentos/CONVOCATORIA_FORM._COMPL._2015-2016.pdf

El objeto de esta convocatoria es la adjudicación de 115 bolsas de colaboración que permitan ña formación teórica y práctica deñ estudiantado matriculado en un centro propio de la Universidad de A Coruña en estudios conducentes a la obtención de un título oficial, mediante la realización de actividades de colaboración en diferentes áreas de interés formativo.

Convocatoria

Importe: 250 euros mensuales
Plazo: del 27 de mayo al 7 de junio

Fuente: UDC

sábado, 2 de mayo de 2015

Plazas para personas colaboradoras - becarias en las residencias juveniles

Convocataoria 2015


A Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado convoca prazas para persoas
Colaboradoras - bolseiras nas residencias xuvenís dependentes da Consellería de
Traballo e Benestar para o curso académico 2015/2016.
Prazas:
Lugo. Centro Residencial Xuvenil LUG: 4 prazas.
Ourense. Florentino L. Cuevillas: 5 prazas.
Vigo. Altamar: 6 prazas.

Requisitos:

·         Posuír nacionalidade española ou ser nacional dun país membro da Unión Europea, ou ser estranxeiro/a residente en España no momento da solicitude de praza.
·         Ter unha idade mínima de 18 anos e menos de 30 na data do 31 de decembro do ano en curso.
·         Estar cursando estudos universitarios nunha facultade ou escola universitaria, estudos superiores en ensinanzas artísticas ou ciclo formativo de grao superior, que admitan polo seu contido e saídas profesionais, a formación e a práctica a través de calquera das tarefas que se poden desenvolver nunha residencia xuvenil.
·         Ter unha renda media familiar que non supere o 150 % do IPREM do ano en curso.
·         Non ter perdido con anterioridade a condición de colaborador/a por causa imputable á persoa solicitante.
·         Non padecer defecto físico ou psíquico que impida o desenvolvemento normal da actividade no centro.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 4 de xuño de 2015.

As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento BS303C
Máis información no DOG do 4 de maio de 2015.

Residencias: