Entrada destacada

Convocatoria plazas en residencias universitarias USC

Convocatoria  curso 2017-2018. Plazas subvencionadas Plazos de solicitud :  del 2 de mayo  al 30 de junio  Solicitud...

miércoles, 21 de junio de 2017

martes, 20 de junio de 2017

Admisión Enseñanzas Deportivas

Convocatoria 2017

Plazo de inscripción  desde el día 6 de junio hasta día 7 de julio 2017. 

Cómo se organizan las enseñanzas deportivas?
Las enseñanzas deportivas se organizan en grados:
a) Las enseñanzas deportivas de grado medio organizan en dos ciclos: ciclo inicial de grado medio y ciclo final de grado medio.
b) Las enseñanzas deportivas de grado superior se organizan en un único ciclo de grado superior

Qué duración tienen los ciclos de las enseñanzas deportivas?
No tienen todas la misma duración. Las enseñanzas conducentes a títulos de grado medio tendrán una duración mínima de 1.000 horas, de las que por lo menos 400 horas corresponderán al ciclo inicial. Las enseñanzas conducentes a títulos de grado superior tendrán una duración mínima de 750 horas. La superación del ciclo anterior es requisito para el acceso al siguiente ciclo.

Que requisitos se deben cumplir para acceder a estos estudios?
Para acceder a grado medio será necesario tener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o equivalente para los efectos académicos y superar una prueba de carácter específico.
Para acceder al ciclo de grado superior será necesario tener el título de bachillerato o equivalente para os efectos académicos, así como el título de Técnico deportivo en la correspondiente modalidad o especialidad. En caso de determinadas modalidades o  especialidades, será además requisito necesario la superación de una prueba realizada por las Administraciones educativas, o acreditar un mérito deportivo en os que se demuestre tener las condiciones necesarias para cursar con aprovechamiento a las enseñanzas correspondientes.

En qué consisten dichas pruebas ?
La prueba de madurez de grado medio versará sobre las materias de lengua gallega, lengua castellana, sociocultural, científico-tecnológico.
En dicha prueba se valorará a madurez y el nivel de conocimientos sobre estas áreas propias del currículo de la Educación Secundaria Obligatoria. La prueba de madurez de grado superior versará sobre las materias comunes propias del currículo de bachillerato: lengua y literatura gallega, lengua y literatura castellana, matemáticas y lenguas extranjeras. Será necesario seleccionar tres de dichas materias y desenvolver por escrito una cuestión de entre dos que se propongan. En esta prueba se valorará el grado de madurez de la persona aspirante en cuanto a la correcta comprensión de conceptos, la utilización del lenguaje y la capacidad análisis y de síntesis.

Pruebas de acceso (deportes)
 • Pruebas específicas para el técnico deportivo en fútbol e fútbol sala:

El acceso a las enseñanzas deportivas es equivalente co otras enseñanzas?
La prueba de acceso a la formación profesional de grado medio podrá sustituir a la prueba de acceso al mismo grado de las enseñanzas deportivas. La parte común de la prueba de acceso a la formación profesional de grado superior podrá sustituír a la prueba de acceso al mismo grado de las enseñanzas deportivas.

Cómo tengo que hacer para inscribirme?
La inscripción para las pruebas se hará en la secretaría de los centros en que se impartan enseñanzas deportivas.

Dónde se pueden estudiar las enseñanzas deportivas?

  
( pincha para verlo y descargarlo) 

Pueden convalidarse  los estudios de enseñanzas deportivas?
Si pueden convalidarse, para ello se aplica la Orden ECI/3830/2005 do 18 de novembro, pola que se modifica a Orde ECI/3224/2004, do 21 de setembro, pola que se establecen validacións para os efectos académicos entre determinadas ensinanzas conducentes á obtención de titulacións oficiais no ámbito da actividade física e o deporte coas correspondentes do bloque común de Técnicos  Deportivos, establecidos polo Real Decreto 1913/1997, de 19 de decembro, e a Orde ECI 3341/2004, do 8 de outubro, que completa esta. El alumnado tendrá que presentar la documentación correspondiente en el centro donde desee cursar las enseñanzas. La matriculación tendrá carácter provisional en tanto no se resuelvan las eventuales convalidaciones. Una vez resueltas el  alumno tan sólo tendrá que hacer efectiva la matrícula. Las solicitudes de otras validaciones no establecidas en esta Orden, tendrán que ser tramitadas ante El Consejo Superior de Deportes.

A qué otros estudios puedo acceder?
Con el título de Técnico deportivo puedo acceder a las titulaciones de Técnico Deportivo Superior y Bachillerato.
Con el título de Técnico deportivo Superior puedo acceder a los siguientes estudios universitarios:
 • Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del deporte.
 • Diplomado en Educación Social.
 • Diplomado en Enfermería. 
 • Diplomado en Fisioterapia.
 • Diplomado en Terapia Ocupacional.
 • Diplomado en Trabajo Social.
 • Diplomado en Turismo.
 • Maestros
Qué salidas profesionales puedo tener?
La titulación de Técnico deportivos acredita que la persona posee las competencias necesarias para desempeñar funciones correspondientes a la iniciación deportiva, tecnificación deportiva y conducción de actividades o prácticas deportivas.
La titulación de Técnico deportivo Superior responderá  a las competencias adecuadas para desempeñar las funciones correspondientes al entrenamiento, dirección de equipos y deportistas de alto rendimiento deportivo, conducción con altos niveles de dificultad en la modalidad o especialidad deportiva de que se trate.

Más información:

Resolución do 5 de xuño de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convocan probas de acceso ás ensinanzas deportivas para o curso 2017/18
Normativa de Deportes 
Convenios 

Fuente: Consellería de Educación

domingo, 18 de junio de 2017

VUESTRA VOZ. Refugiados. Ponte en su lugar.


Unha historia pode ser contada a calquera pero non sempre é entendida por todos aqueles que a escoitan. Hai historias que non abonda con entendelas, compre sentilas. Para conseguir tal cousa non é suficiente ser un bó narrador, quen escoita ten que emocionarse, empatizar cos persoaxes, vivir cada escea como se fose un anaco da propia vida.
Hoxe imos contar unha historia que necesita unha importante implicación dos que a escoitades.
Para entendela e sentila temos que apelar a lembrazas, vivenzas persoais moi profundas e das máis dolorosas que teñades presentes na vosa mente.
José Antonio Soto. Profesor no CEIP Monte Caxado. As Pontes.
Estaba durmindo, un estourido xigantesco, un tremor que fixo caer obxectos na miña habitación, espertáronme. Asomeime á fiestra e non podía crer o que vían os meus ollos. Non era capaz de ver as luces vermellas da cheminea!..., porque non estaba en pé.
Papá!, caeu a cheminea..., xa non puiden decir nada máis..., outro estourido xigantesco fíxome estemorecer... Que estaba pasando?. Un fallo de seguridade terrible na central?.
Despois dun minuto de desconcerto sentimos un zumbido, coma se fose dun enxame de vésporas xigantes..., eran avións, unha ducia ou máis... Empezaron a deixa caer bombas.
Meu Deus!, morremos aquí!. Papá pilloume no colo e mamá ía diante... Saímos á rúa para colller o coche e fuxir lonxe do casco urbán... Non!!, esmagado polos cascallos do edificio de enfronte, sí!, o dos veciños!. Uff!!..., hai corpos..., están mortos!. Non!.
Cando aínda non acabo de asimilar o que estou vendo un veciño pasa nun Nissan e subimos á presa. Subindo pola Avenida de Ortigueira caeunos un edificio enteiro diante dos fuciños e desviámonos xunto correos. Había tanto ruído, tanta foula que nin sei como fumos dar a Pontoibo e trepar cara ao Caxado. Chegando a Poupariña a estrada tiña un burato xigante. Papá dixo: “Claro, o radar, seguro que o reventaron e de paso a estrada tamén”.
Metímonos por unha pista pero chegando ao Deveso quedámonos sen gasoil. Pasando por enriba dalgúns cascallos ao saír da vila debeuse danar o depósito de gasoil.
Cun medo e unha anguria inimaxinábeis puxémonos a camiñar. Mirei para atrás e víase que na vila o desastre non parecía ser pequeno. Había moitos focos de lume, pero aínda era noite e entre pó e fume non se podía saber ben a gravidade. Pero monte arriba, dúas horas despois, amenceu. Tremábanme as pernas cando pensei en ollar cara atrás... Mamaiña! Non!!, non creo que haxa un trinta por cen das casas en pé... Que está pasando? É unha guerra?
Axiña tivemos resposta. Divisamos unha casa ao lonxe e achegámonos. Nela, chorando coa radio na man e o teléfono na outra un home duns 40 anos..., e en cada man tamén “agarraba” dúas terribles noticias: pola radio enterouse do que sospeitábamos. Era un ataque militar inimigo. Estabamos en guerra!!. E polo teléfono enterouse da traxedia persoal. No piso das Pontes a muller e os dous fillos non voltarían. Naquel intre pensei en cantas persoas non volvería a ver. Puxen por primeira vez os pés na terra, sentín que aquilo era real e non un sono e..., que anguria máis grande..., non tiña alento e o peito apretábame tanto..., nin daba chorado..., pensei morrer nese intre..., as apertas dos meus pais déronme acios para abrir un raio de esperanza... BOOM!!! Outra cadea de estrondos e logo un ruído forte e contínuo...Mamaiña!!, o embalse..., vaia morea de auga..., coma un tsunami...Se alguén sobrevivira con esta sí que ía ser difícil.
Sen comida, vivindo do que o monte ofrecía estivemos unha semana, camiñando de noite e durmindo de día acochados.
Co frío e a fame o meu pai colleu unha bronconeumonía, tiña febre, estivo tres días empeorando cada vez máis e ao cuarto día, cando chegou a noite para seguir coa fuxida, fun espertalo. Non! Non! Papá!!..., xa non espertou.
Por que tanta maldade? Por que tanto odio? Que fixen eu? Que fixo meu pai? Mamá!! Por que? Non o entendo, por que?. Catro días despois chegamos á costa, entre Vicedo e Viveiro. Alí conseguimos subir a un pesqueiro duns quince metros de eslora. Eramos unhas trinta persoas. Fuximos cara Irlanda.
Durante quince días sobrevivimos a base de peixe que iamos capturando polo camiño e un par de galletas ao día, racionadas porque había poucas.
Meu Deus!, que non estaba nunha peli. Era real e non molaba estar de prota desta terrible historia. Xa era demasiado longa, non me gustaba e non había ao final un telón ou uns créditos que me fixeran voltar a unha vida normal, non, sería terrible, para sempre!.
En Irlanda estiven un ano vivindo nunha tenda de campaña militar, pasando moito frío e algo de fame, pero sobre todo, o máis duro, a anguria, o pesadelo de pensar que xamais voltaría á miña casa, a ver aos amigos, a abrazar ao meu pai. Xamais se cumprirían os meus soños. Xa non faría o ciclo de automoción no Castro da Uz nin montaría un taller no baixo do meu avó. Só tiña nas miñas mans soños mortos. Son un morto vivinte. Nin sequera sei para que vivir nun mundo tan cruel. Quero deixar de estar aquí... Porque está mamá..., e teño que coidala...senón.... Uff!.
Pero mamá ensinoume algo moi importante. Esta historia coñecedela porque ela abriu unha porta que eu pechara xa: a da esperanza e a confianza nalgunha xente boa que queda no mundo, capaces de axudar e loitar por un mundo máis xusto, por un mundo no que mereza a pena esa loita.
A dor non me abandoa, teño pesadelos, choro moitas veces pero tamén exhibo un sorriso cando uns olliños tenros me miran cunha expresividade tal que me están dicindo: Grazas por axudarme, por protexerme, por salvarme.
Pasou tempo e son médico. Tiña doce anos cando comezou esta historia. Teño corenta e sigo en zonas de guerra. É duro pero teño que facelo. É o único que me mantén vivo, teño que salvalos, é o único xeito que lle atopo a seguir vivo. Unha parte de min morreu. Sei que son un eterno traumatizado, pero esa dor, esa rabia quero usala correctamente, darlle a volta e usala para humanizar este mundo, para alimentar ese fío de esperanza que un día me deu coma o mellor agasallo a miña nai. Grazas, mamá!.

Cambiad el nombre del lugar por el vuestro, los datos geográficos y las localizaciones por las vuestras, y lo sentiréis todavía más cerca....Y si pasa aquí?


sábado, 17 de junio de 2017

Mundo de juegos

Os recomendamos este Proyecto: " Mundo de juegos"

http://proyectounmundodejuegos.blogspot.com.es/p/el-proyecto.html 
pincha para acceder y diviertete!!

 Porque..
 • Jugar es el modo en el que conocemos el mundo desde que nacemos.
 • Jugar es el lenguaje universal a través del cual podemos comunicarnos sin palabras.
   
 • Jugar es el espacio y el tiempo no dirigido en el que podemos ser Otros.
   
 • Jugar es el desarrollo del potencial creativo, imaginativo y artístico.
   
 • Jugar es el protagonismo positivo en situaciones adversas.
   
 • Jugar es darle lugar a la imaginación y recrearla en un diálogo entre distintas generaciones.
   
 • Jugar es el reconocimiento de lo vital en la quietud.
   
 • Jugar es el momento en el que atravesamos fronteras sin importar donde estemos físicamente.
   
 • Jugar es el Derecho que todas las personas tenemos a lo largo de nuestra vida.
   
 • Jugar es la apertura de posibilidades expresivas integradoras y transformadoras de vínculos afectivos, inteligencias múltiples y creatividad a partir de las cuales emergen distintas combinaciones para construir por ejemplo, objetos lúdicos.
¿JUGAR? Si, por todas las razones expuestas y más. Porque a medida que crecemos vamos perdiendo la capacidad lúdica en el intercambio de las obligaciones para vivir como adultos y eso nos quita espontaneidad, flexibilidad, identidad, diálogo entre generaciones, capacidad de adaptación. Jugar no es entretenerse, es un Derecho y un hábito de vida, es conseguir una disponibilidad lúdica que nos posibilita ir más allá, tomar riesgos y aprender reglas para medir consecuencias.

Fuente: proyectounmundodejuegos.blogspot.com